Kleine Turfroute 2020


Ik ben de "Kleine Turfroute" twee keer in 2020 gevaren. Een keer met de klok mee en een tweede keer andersom.

De Turfroute kan alleen bevaren worden tussen 15.5. en 15.9. van maandag tot zaterdag en alleen in de maanden juli en augustus ook op zondag.

De kleinste vaste brug is 3,30 m hoog en de smalste doorgang is 5,10 m.

De waterdiepte is overal groter/gelijk 1,30m. Het volgende verslag beschrijft de reis "met de klok mee".

 

Akkrum is een mogelijk beginpunt. Vanaf hier ga je naar Aldeboarn. Een kleine dorp met een mooie maar smalle doorgang. Niet zo in het laatste weekend van augustus, want dan is er een gondelvaart in Aldeboarn. Een groot spektakel met veel bezoekers. Een doorgang is dan niet mogelijk. Komende van Akkrum achter de derde draaibrug in Aldeboarn kunt u op de linkeroever overnachten. Er is elektriciteit, water en een toilethuisje met douche. 

Bruggen en Gondelvaart in Aldeboarn

 

Aan het eind van de Aldeboarn is er een vaste brug met een hoogte van 3,40 m. Het dichtstbijzijnde dorp is Gorredijk. Afstand van Akkrum 22 km. Gorredijk biedt alles, een sluis, vele bruggen, twee supermarkten, winkels en ligplaatsen. Aan de noordwestelijke ingang van het dorp, net achter de Overtoombrege, is een vuilwaterpomp, gemakkelijk aan te meren en gratis. Dan volgt de passantenhaven met elektriciteit en een toiletgebouw, waarvoor een vergoeding wordt gevraagd. 

Nu begint de tocht, meestal in konvooi, door Gorredijk. Alle bruggen en de sluis worden na elkaar bediend. 

Aan de zuidoostelijke uitgang van het dorp zijn er weer aanlegplaatsen, gratis met water en elektriciteit.

Gorredijk

 

Nu komt, naar mijn mening, het mooiste deel van de route. Van Gorredijk naar Donkerbroek, 17 km, maar let op, dit kan wel 4-5 uur duren. Er zijn drie sluizen en veel bruggen, waarvan sommige zelfbediening hebben. In Donkerbroek kunt u heel rustig en gratis aanleggen. Er wordt alleen om een donatie gevraagd. Er is een toiletgebouw en sommige aanlegplaatsen hebben elektriciteit.

Van hieruit kunt u verder naar Oosterwolde en Appelsha over de "Grote Turfroute", of de 15 km naar Oldeberkoop.


Oldeberkoop heeft een kleine zeer gezellige haven, dus het kan geen kwaad als u 's middags aankomt. Dan heb je nog tijd genoeg om de kunstroute te lopen. Zeer aan te bevelen. U kunt een plan krijgen in Hotel Lumia.

Oldeberkoop - Haven en kunstroute

 

Verder gaat het in de richting van het westen. Kort voordat naar het noorden de Engelenvaart begint, komen weer drie vaste bruggen, de kleinste is de Spoorbrug Heerenveen met 3,30m hoogte en 5,60m breedte. Nu kunt u naar Echtenerbrug of naar Heerenveen. Van Oldeberkoop terug naar Akkrum is het 34 km.

Drie sluizen in de richting van het westen

 

De "kleine Turfroute" is ongeveer 90 km lang. Meer info hier https://www.zuidoostfriesland.nl/uitgelicht/turfroute